Skip to Content

Vaccination mot Hepatit B

Hepatit B orsakas av ett virus som ger inflammation i levern. Viruset överförs via oskyddade sexuella kontakter eller kontakt med smittat blod.

I stora delar av Asien, Afrika eller Sydamerika är smittan vanligare än i Sverige. 

Många smittade märker inte av några symtom men viruset kan också orsaka kraftig leverinflammation. Symtomen är då ofta gula ögonvitor och gulaktig hud. De flesta som blir smittade av hepatit B tillfrisknar helt men några kan ha kvar sjukdomen hela livet - sjukdomen blir kronisk. Kronisk hepatit B kan leda till leverskada.

Vaccination mot hepatit B

Att vaccinera sig är den bästa metoden för att skydda sig mot hepatit B. Planerar du en långresa till länder där hepatit B är vanligt som bör du ta vaccin innan resan. På 1177 Vårdguiden hittar du mer information om hepatit B, när du bör vaccinera dig och hur en vaccination går till.

Välkommen att kontakta oss.Back to top