Skip to Content

Vaccination mot influensa

Influensa är mycket smittsamt och spridningen och smittrisken är störst när någon nyser eller hostar i din närhet. Genom att vaccinera dig hos oss minskar du risken att få influensa.

Influensa orsakas av virus som sprids via luften från människa till människa.

Om du tillhör en riskgrupp är Folkhälsomyndighetens rekommendation att du vaccinerar dig mot influensa. Anledningen till att du bör ta ett vaccin mot influensa är för att undvika risken att bli allvarligt sjuk.

Personer som tillhör riskgrupper bli lättare sjuka än övriga vid influensa, vilket i sin tur ökar risken för svåra följdsjukdomar som lunginflammation.

Följande riskgrupper rekommenderas att ta vaccin mot säsongsinfluensa:

 • personer över 65 års ålder
 • gravida kvinnor i andra och tredje trimestern
 • personer med kroniska sjukdomar 
  - kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom 
  - instabil diabetes mellitus 
  - kraftigt nedsatt infektionsförsvar  
  - kronisk lever- eller njursvikt 
  - astma 
  - extrem fetma eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen 
  - flerfunktionshinder hos barn

Du kan läsa mer om vilka som räknas som riskgrupper på 1177 Vårdguiden. Om du inte tillhör någon riskgrupp men vill undvika säsongsinfluensa så kan du också vaccinera dig. Influensavaccin ges oftast genom en spruta i överarmen. Du kan även lägga till vaccin mot lunginflammation i samband med influensavaccineringen.

Ta influensavaccin varje år

När du vaccinerar dig får du ett bra skydd mot årets influensa. Skyddseffekten varierar från år till år och är aldrig 100-procentig. Nästa år kan det vara en helt annan typ av influensavirus men om du tillhör någon av riskgrupperna bör du vaccinera dig varje år för att minska risken att drabbas av det influensavirus som sprids för tillfället. Vaccinet ger ett bättre skydd mot sjukdomen och skulle du bli sjuk blir symtomen ofta mildare.

Välkommen att kontakta oss.Back to top