Skip to Content

Vaccination mot mässling

Mässling är en virussjukdom som är väldigt smittsam och allvarlig. Symtomen visar sig bland annat i feber, torrhosta och röda utslag på huden och sjukdomen kan även ge allvarliga följdsjukdomar.

Mässling är en sjukdom som orsakas av ett smittsamt virus och i Sverige är den ovanlig men i många andra länder är den vanligare. Mindre utbrott av mässling sker dock även i Sverige. Vaccination mot mässling ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Personer födda i Sverige mellan 1960 och 1980 som inte har haft mässling tidigare kan behöva vaccinera sig eller komplettera skyddet. Du som inte haft mässling och är uppvuxen i ett land utanför Sverige där man inte vaccinerar befolkningen mot mässling kan också behöva vaccinera dig.

Så smittar mässling

Mässling sprids via luften och det är lätt att smittas när någon som har mässling hostar eller nyser. Har du inte haft mässling eller inte är vaccinerad mot sjukdomen kan du bli smittad. Det brukar ta ca två veckor från att du blivit smittad innan du insjuknar. Har du redan haft mässling kan du inte bli smittad igen.

Symtom på mässling

Symtomen på mässling är ofta röda utslag på kroppen, hög feber, torrhosta och att ögonen blir irriterade och känsliga för ljus.

Vaccination mot mässling

Hos Aleris kan du vaccinera dig mot sjukdomen och vaccinet ger dig ett bra skydd. Har du planer på att resa utomlands är det extra viktigt att du är skyddad mot mässling. På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om vaccination och mässling.

Välkommen att kontakta oss.Back to top