Skip to Content

Vaccination mot påssjuka

Påssjuka är en mycket smittsam virusinfektion, som både barn och vuxna kan få. Den behandlas inte utan läker av sig själv. Vaccin mot påssjuka ingår i vaccinationsprogrammet för barn sedan 1982 och sjukdomen är mycket ovanlig i Sverige.

Påssjuka kan i ovanliga fall leda till hjärnhinneinflammation eller testikelinflammation.

Välkommen att kontakta oss.Back to top