Skip to Content

Vaccinering mot röda hund

Röda hund är en smittsam virussjukdom, som räknas till de klassiska barnsjukdomarna. De flesta barn vaccineras mot röda hund redan vid 18 månaders ålder. Sjukdomen är därför ovanlig i Sverige, men den är vanlig i många andra länder.

Se därför över ditt och dina närståendes vaccinationsskydd om du ska resa utomlands. Särskilt om du är gravid, eftersom fostret kan få svåra skador om du blir smittad.

Välkommen att kontakta oss.



Back to top