Skip to Content

Vaccination mot TBE

TBE, fästingöverförd hjärninflammation, är en sjukdom som sprids till människor via fästingar. Ett enda fästingbett kan ge dig TBE. Idag finns ingen medicin som botar TBE men fästingvaccin skyddar.

Fästingvaccination mot TBE

Grundvaccinationen mot TBE består av tre doser. Vanligtvis får man två doser med 1–3 månaders mellanrum. Tredje dosen som kan tas tidigast efter 5 månader ges vanligen inför nästa säsong, alltså högst 12 månader efter dos 2. För att behålla ditt skydd behöver du ta en fjärde dos tre år efter tredje dosen och därefter fortsätta enligt vaccinationsschemat med påfyllning vart 5:e år. Läs mer på 1177.se

Du kan vaccinera dig mot TBE på flera av Aleris mottagningar. Vaccination rekommenderas om du är fast boende eller sommarboende i ett riskområde eller om du ofta vistas i skog och mark i områden med smittrisk.

När ska jag vaccinera mig?

Du kan bli smittad av TBE redan i april och så sent som i oktober, men de flesta blir smittade under sommaren. För att få ett så bra skydd som möjligt till sommaren bör du ta de två första doserna före april. Om du har fyllt 60 år och inte är vaccinerad tidigare är det bra att även hinna med dos tre före april.

Vaccinationen bör helst ske i god tid innan fästingsäsongen för att du ska få ett fullgott skydd. Men även om skyddet inte är fullgott efter första sprutan har du ändå ett visst skydd redan då. Börja därför vaccinera dig så snart som möjligt eftersom fästingar kan smitta långt in på hösten.

Riskområden

I Sverige finns TBE främst i Stockholms, Södermanlands och Uppsala läns kusttrakter. Runt 70-80 procent av alla rapporterade fall av TBE kommer härifrån. Särskilda riskområden är kusterna kring Södertörn samt vissa öar i östra Mälaren.

Viruset finns också på andra håll i landet. Riskområdet omfattar kustområdena från Roslagen till Kalmartrakten/Öland och de centrala och östra delarna av Mälarregionen.

TBE-vaccin till barn?

TBE-vaccin till barn kan ges från 1-års ålder och ger generellt ett bra skydd mot sjukdom hos barn.

Välkommen att kontakta oss.Back to top