Under besöket

Vi är en akutmottagningen och det innebär att de svårast sjuka alltid får förtur. Därefter prioriterar vi små barn och gamla. Det betyder att någon som kom efter dig kan komma in till sitt besök före dig.

Om du har fått en tid för ditt besök och ändå får vänta, är orsaken att någon med en er mer akut problematik har fått förtur.

I väntrummet finns även patienter som väntar på ett bokat besök hos läkare eller sjuksköterska. Även det innebär att turordningen kan upplevas ojämn.

Om du tycker att väntan blir för lång finns kaffe i väntrummet och på plan 1, ortopedakuten, finns en varuautomat.

Välkommen dit.