Aleris innovation- en av tre finalister till Vitalisstipendiet 2020.

STELPA är en medarbetardriven innovation, där patienten görs delaktig i sin egen journaldokumentation, initierad av sjuksköterskan Linda Vogt. Det är också ett av tre utvalda finalbidrag till Vitalis-Stipendiet 2020.

Ett digitalt arbetssätt som frigör tid till småprat och trivsel för både patienter och anställda. STELPA är ett resultat av Lindas driv när det gäller att göra vården mer digital för att skapa utrymme för samtal.

STELPA står för Smart Teknik Lyfter PatientArbetet. Med en I-pad som bas kan patienten själv uttrycka sig med sina egna ord och kan på så vis journalföra live.

"Vi kan inte springa snabbare i vården. Vi måste jobba smartare", säger Linda.

Linda effektiviserade vården. Mer tid till patienter och mindre tid till journalföring. 

För att använda STELPA behövs endast en Ipad. Vilket gör att den kan användas på avdelningar eller i patientens hem. STELPA synkroniserar med TakeCare och används idag på alla ASIH enheter, palliativa avdelningar och vissa rehabenheter.

"Stelpa är ett bra exempel på Aleris ambition att ständigt tillföra nya idéer och visa vägen när det gäller att göra hela vårdsektorn mer effektiv och tillgänglig",säger Pia Hardy, chef affärsutveckling, Aleris. .

Med mer än 700 aktiva användae och över 45 000 journalanteckningar under det senaste året visar Stelpa vägen för nytt arbetssätt. Nästa steg som är under planering just nu är att rulla ut Stelpa inom fler områden inom Aleris utanför Närsjukvård.