Under besöket

Vi är en akutmottagningen och det innebär att de svårast sjuka alltid får förtur. Därefter prioriterar vi små barn och gamla. Det betyder att någon som kom efter dig kan komma in till sitt besök före dig.