Besöksrestriktioner till våra Palliativa avdelningar

Aleris följer de direktiv och riktlinjer som tagits fram av Region Stockholm och övriga myndigheter, och för att minimera smittspridning tillåter vi endast överenskomna besök till våra patienter.