Riskgrupp covid-19: Fetma, med Bengt Orrenius, specialistläkare i kirurg på Aleris Plus

Detta är den femte delen i serien: Riskgrupper. Idag pratar vi med Bengt Orrenius, specialistläkare i kirurg på Aleris Obesitas där fetmaoperationerna Gastric Bypass och Gastric Sleeve utförs. Här reder vi ut begreppen fetma och övervikt med anledning av den senaste i raden definierade riskgruppen: fetma. Vi frågar vår specialist inom just överviktskirurgi hur det hela hänger ihop, vad vi i karantän kan göra och hur vi bör agera om vi känner symptom.