Vi finns här för alla er som har fått vänta!

Ingen ska behöva vänta på nödvändig vård i onödan. Därför mobiliserar vi på Aleris nu för att kunna hjälpa alla patienter som fortfarande väntar på vård. Vi jobbar hårt för att alla våra patienter både ska känna sig och vara trygga när de kommer till oss. Nu efter sommaren har regionerna tagit bort sina restriktioner kring planerad vård. Det innebär att alla som är i behov av vård också ska våga söka vård, detta gäller även riskgrupper. Vi på Aleris har vidtagit alla tänkbara åtgärder för att våra patienter både ska känna sig och vara trygga när de kommer till oss, eftersom vi anser att alla som är i behov av vård ska våga söka vård. Vi har hög tillgänglighet inom de flesta specialistområden, och inom ortopedi, radiologi, gastro-/endoskopi och ögon är väntetiderna som kortast. Välkommen!

Sjuksköterska Aleris hero_.jpg