Skip to Content

Grön starr

Grön starr har egentligen ingenting med starr att göra, utan beror ofta på ett ökat vätsketryck i ögat. Det finns flera orsaker till varför detta tillstånd uppstår och den medicinska benämningen är glaukom.

Vad är grön starr?

Glaukom, som på svenska ofta benämns som grön starr, är en grupp närbesläktade sjukdomar som oftast kommer smygandes och som kan orsaka permanenta skador på synnerven och därmed synfältet. Trots namnet har det ingen likhet med grå starrens disighet på själva linsen. Glaukom förekommer i alla åldrar men oftast hos äldre personer, det är sällsynt för personer under 50 år. De flesta glaukompatienter har faktiskt god syn under hela sin livstid.


Hur går behandlingen till?

Genom att upptäcka sjukdomen och sätta in behandling tidigt så kan man fördröja och motverka skador på synnerven. Vi erbjuder däför en så kallad screeningsundersökning för att i ett tidigt skede kunna upptäcka eventuellt glaukom. Screeningsundersökning utförs av en optiker eller ögonsjuksköterska. Den tar cirka 60 minuter, är smärtfri och innefattar synfältsundersökning och OCT-scanning av synnerven samt mätning av synskärpa, ögats tryck och hornhinnans tjocklek. Om en behandling av glaukom är aktuell är det i första hand genom trycknedsättande ögondroppar. En laserbehandling (SLT) kan också sänka trycket, den är lätt att utföra och ger sällan komplikationer.

En annan möjlig behandling är iStent Inject. Ett ingrepp för patienter med mild till måttlig glaukom där ett implantat opereras in för att främja det naturliga utflödet av vätska från ögat, för att sänka trycket. De flesta patienter som opereras med iStent Inject får minskat behov av trycksänkande ögondroppar. Just nu erbjuds denna behandling på Aleris Europakliniken Sabbatsberg.

 

Finns det risker?

Ett ingrepp innebär alltid en viss risk, men vid operationer av glaukom är den väldigt liten.


Vilken effekt kan jag vänta mig?

Ögondroppar och laserbehandling (SLT) bromsar förloppet, men de förändringar som redan uppstått går dessvärre inte tillbaka.


Vad kostar det?

Våra ögonmottagningar är öppna för dig även utan remiss. Du betalar samma patientavgift som för offentlig sjukvård och självklart gäller högkostnadskort.

 

Om sidan

Senast uppdaterad: 2023-08-29

Ansvarig:
Ida Ankar, ida.ankar@aleris.se, Affärsområdeschef
Granskare:
Stefanos Skandalakis, ögonläkare

Skicka aldrig personuppgifter över e-post.
Vi kan tyvärr inte svara dig då.

Back to top