Skip to Content

Ledande specialistvård, idag och i framtiden

Vi erbjuder vård såväl fysiskt som digitalt och hjälper patienter från olika delar av Sverige och världen. Med all vår samlade specialistkompetens arbetar vi varje dag för att ge våra patienter den absolut bästa vården och vårdupplevelsen.

Men vi arbetar också för att leda vägen till morgondagens hälsa och vård. Med innovativa vårdlösningar bidrar vi till ett samhälle där fler får den vård de behöver, där de behöver den och på det sätt som de behöver den. 

Varmt välkommen till Aleris. Specialistvård för en bättre morgondag.

Om Aleris

Aleris är en skandinavisk vårdgivare inriktad på specialistvård. Varje år hjälper vi patienter på över 100 mottagningar i Sverige, Norge och Danmark. Vi är en del av den offentliga vården, men patienter är också välkomna till oss via en sjukvårdsförsäkring eller genom att själva bekosta sin vård. Vår specialistvård kännetecknas av hög kvalitet och tillgänglighet, vi visar goda resultat i både patientbedömningar och centrala kvalitetsmått.

Forskning i klinisk miljö

Vi kombinerar vår kliniska verksamhet med en omfattande forsknings-, utvecklings- och utbildningsverksamhet (FoUU). Forskningsfrågorna hämtas från kunskapsluckor eller problem inom vår verksamhet.

Alerisfonden

Nytänkande och innovation krävs för att klara de utmaningar som vården står inför både nu och framöver. Alerisfonden stimulerer utvecklingsvilja och kompetensutveckling hos Aleris medarbetare.

Våra mottagningar

För exempelvis bokning, ombokning, avbokning av tid eller receptförnyelse behöver du ta kontakt med respektive mottagning.

Aleris huvudkontor
Ledning och administration

Besöksadress
Olivecronas väg 7, plan 1

Postadress
Aleris huvudkontor
Box 6401
113 82 Stockholm

Kontakta administration och ledning
Tel: 08-123 195 00
Vardagar kl 8-17
Fax: 08-690 59 15

Back to top