Skip to Content
aleris_rehab-6_1200x700.jpg

Vi kombinerar vår kliniska verksamhet med en omfattande forsknings-, utvecklings- och utbildningsverksamhet (FoUU). Forskningsfrågorna hämtas från kunskapsluckor eller problem inom vår verksamhet.

aleris_ogon-4_webb.jpg

Nytänkande och innovation krävs för att klara de utmaningar som vården står inför både nu och framöver. Alerisfonden stimulerer utvecklingsvilja och kompetensutveckling hos Aleris medarbetare.

Back to top