Skip to Content

Forskning i klinisk miljö

Vi kombinerar vår kliniska verksamhet med en omfattande forsknings-, utvecklings- och utbildningsverksamhet (FoUU). Forskningsfrågorna hämtas från kunskapsluckor eller problem inom vår verksamhet.

Alerisfonden

Nytänkande och innovation krävs för att klara de utmaningar som vården står inför både nu och framöver. Alerisfonden stimulerer utvecklingsvilja och kompetensutveckling hos Aleris medarbetare.

Back to top