Ultraljud leverelastografi bra metod för diagnos och uppföljning av leversjukdomar

En ny avhandling från Umeå universitet och Karolinska Institutet, visar nu tydligt på fördelarna med ultraljuds-baserad shear wave elastografi (SWE) som diagnosmetod av leverfibros

marie_1080x1080.jpg