Skip to Content

Magnetkamera

Undersökning med magnetkamera (även kallad magnetröntgen) används för att upptäcka och kartlägga en mängd olika sjukdomar och tillstånd som är svåra att se vid vanlig röntgen- eller datortomografiundersökning.

Magnetkameraundersökning kallas i folkmun ofta för magnetröntgen. Men det är en felaktig benämning eftersom ingen röntgenstrålning används. Istället framställs bilden med hjälp av magnetfält och radiovågor.

På röntgenavdelningen vid Sabbatsberg i Stockholm finns en så kallad öppen magnetkamera för den som har svårt att vistas i trånga utrymmen.

Om magnetkameraundersökning

 

Före

Remiss behövs för alla röntgenundersökningar. Den får du t ex av din husläkare eller annan läkare. I din kallelse får du information om vilka förberedelser som behövs inför undersökningen.

Du kan inte undersökas i magnetkamera om du har metallsplitter i någon del av kroppen, pacemaker, insulinpump eller annan elektronisk utrustning inopererad. Däremot går det att genomföra undersökningen om du har omagnetisk metall, som till exempel höft- eller knäledsprotes eller tandfyllning.

Det finns även andra typer av metallföremål, t ex vissa clips och stent, som kan utgöra hinder. Därför är det viktigt att vi blir informerade om detta för att avgöra om du kan genomgå din undersökning. Med kallelsen till undersökningen följer en checklista och instruktioner om hur du ska gå till väga om du svarat JA på någon av frågorna.

 

Under

En röntgensköterska förklarar hur undersökningen går till och du får lägga dig på den brits som sedan ska skjutas in i den så kallade magnettunneln.

Vid undersökningen hörs ett intensivt knackande ljud, därför erbjuds hörlurar eller öronproppar. Om du vill kan du lyssna på musik. Du får också en larmknapp i handen som du kan använda om du vill få kontakt med sköterskan.

Sedan skjutsas du in i tunneln där du får ligga stilla medan magnetkameran tar bilder. Den kroppsdel som ska undersökas placeras mitt i tunneln.

Vid en undersökning tas ett stort antal bilder under en tidsperiod på 15 till 60 minuter beroende på vilken kroppsdel som skall undersökas. Personalen finns utanför och kan se dig genom en glasruta.

Vissa tycker att det är obehagligt att ligga stilla i tunneln. På dagtid kan vi erbjuda lugnande läkemedel vid behov. Välj därför en undersökningstid på dagen om du känner dig orolig. Tänk på att du inte kan köra bil under resten av dygnet om du har fått lugnande läkemedel.

 

Efter

Svaret på undersökningen får du av din läkare, (den läkare som har skrivit remissen). Din läkare har i regel undersökningssvaret inom 2 -4 arbetsdagar från undersökningstillfället.

Röntgenläkaren kan i vissa fall föreslå en komplettering för att säkerställa en diagnos, i de fallen kan svaret dröja något.



Andrea Worreby Thillman

Verksamhetschef

Aleris Röntgen Mammografi

Anja Lindberg

Anja Lindberg

Enhetschef

Aleris Röntgen Nacka

Ann-Sofie Bergström

Ann-Sofie Bergström

Verksamhetschef

Aleris Röntgen Stockholm

Hans Eklund

Enhetschef

Aleris Röntgen Jönköping

Karianne Flemming Jones

Karianne Flemming Jones

Bitr. Verksamhetschef

Aleris Röntgen Stockholm,
Enhetschef Aleris Röntgen Sabbatsberg

Klas-Göran Gravander

Radiolog och medicinskt ansvarig

Aleris Röntgen i Stockholm


Patientinformation

Patientinformation

Aleris Röntgen

Här hittar du information om remisser, avgifter, sjukförsäkring och hur du kontaktar de ansvariga för denna verksamhet. Du kan även läsa mer om hur du lämnar synpunkter samt läsa om vårt kvalitets- och miljöarbete.

Patientinformation >

LÄS MER
Aleris Röntgen

Kom i håg din remiss

Remiss behövs för samtliga undersökningar, så här får du din remiss.

Läs mer >


Back to top