Skip to Content

Mammografi

Om du upptäcker en knöl i bröstet ska du genast ta kontakt med vårdcentralen eller bröstmottagning för utredning. Vid behov remitteras du då vidare till mammografi.

Mammografi är en röntgenundersökning av brösten som dramatiskt har förbättrat möjligheterna att på ett tidigt stadium upptäcka bröstcancer. Den speciella röntgentekniken som används visar mjukdelarna i bröstet med stor detaljrikedom.


Om mammografiundersökning (klinisk)

Före

Det krävs inga förberedelser för en mammografi. Remiss behövs för alla röntgenundersökningar. 

I vissa fall kompletteras mammografiundersökningen med ultraljud och eventuell punktion. Därför rekommenderar vi att du avsätter gott om tid för besöket.

Under

En röntgensjuksköterska tar emot och börjar med att ställa frågor om du har besvär från brösten, äter läkemedel som innehåller hormoner, blivit opererad tidigare och om du har släktingar som drabbats av bröstcancer. Du kommer också att få frågan om du gjort en mammografi tidigare och i så fall var.

Sedan får du klä av dig på överkroppen. Sjuksköterskan tittar på brösten och noterar om du har några synliga förändringar, exempelvis födelsemärken. Dessa kan nämligen synas på röntgenbilden och feltolkas.

När detta är klart får du lägga ett bröst i taget på en skiva och bröstet pressas samman en kort stund medan bilden tas. Röntgendosen anpassas automatiskt till bröstets tjocklek vid undersökningen. Anledningen till att man trycker ihop bröstet är att man vill få så låg stråldos och så skarp röntgenbild som möjligt.

Under tiden som bilderna tas får du hålla upp armen och vila den mot apparaten. Det är viktigt att du står helt stilla. Själva undersökningen tar ca 15-30 minuter, men hela besöket kan ta upp till en timme.

Efter

Svaret på undersökningen får du av din läkare, (den läkare som har skrivit remissen). Din läkare har i regel undersökningssvaret inom 2 -4 arbetsdagar från undersökningstillfället.

Röntgenläkaren kan i vissa fall föreslå en komplettering för att säkerställa en diagnos, i de fallen kan svaret dröja något.Andrea Worreby Thillman

Verksamhetschef

Aleris Röntgen Mammografi

Ann-Sofie Bergström

Ann-Sofie Bergström

Verksamhetschef

Aleris Röntgen Stockholm

Lars Ahlander

Lars Ahlander

Affärsområdeschef

Aleris Röntgen

Narine Geghamyan

Narine Geghamyan

Cheffysiker

Aleris Röntgen

Annika Stalebrant

Annika Stalebrant

Marknadschef

Aleris Röntgen, Aleris Fysiologlab och Aleris Medilab

Hassan Safaei

Inköpschef

Aleris Röntgen samt T.f områdeschef Aleris Röntgen Handen och Rosenlund


Patientinformation

Patientinformation

Aleris Röntgen

Här hittar du information om remisser, avgifter, sjukförsäkring och hur du kontaktar de ansvariga för denna verksamhet. Du kan även läsa mer om hur du lämnar synpunkter samt läsa om vårt kvalitets- och miljöarbete.

Patientinformation >

LÄS MER
Aleris Röntgen

Kom i håg din remiss

Remiss behövs för samtliga undersökningar, så här får du din remiss.

Läs mer >

Back to top