Skip to Content

Att komma till oss

Att komma till oss

Aleris har röntgenenheter på flera platser i landet. Om din läkare/vårdgivare har skickat en remiss till oss så får du en kallelse från oss med tid för din undersökning. För skelett- och lungröntgen har vi drop in, då behövs ingen tidbokning. Remiss behövs för samtliga undersökningar.

Läs mer >

Aleris Röntgen

Kom ihåg din remiss

Remiss behövs för samtliga undersökningar, så här får du din remiss.

Läs mer >

Drop-in

Drop-in

Om du har en remiss för skelett- eller lungröntgen behöver du inte boka tid. Du kan komma till oss direkt på så kallad drop-in. Vänligen se mer information på sidan "Aleris Röntgen Patientinformation" och "Drop in".

Läs mer >

Boka tid

Boka tid

För att du snabbt och smidigt ska få tid för undersökning ber vi dig att skicka eller faxa remissen till oss. Du får en kallelse per post inom några dagar. Ibland skickar din läkare remissen direkt till oss – då får du automatiskt en kallelse.

Läs mer >

Så här får du svar på din undersökning

Svar på undersökningen

Svaret på undersökningen får du av den läkare som har skrivit remissen. Denne har i regel undersökningssvaret inom 2-4 arbetsdagar från undersökningstillfället.

Läs mer >

Strålsäkerhet

Strålsäkerhet

Strålning används på olika sätt för att ta bilder av kroppens inre. Bilderna behövs för att kunna hitta sjukdomar och som hjälp vid olika ingrepp.

Läs mer >

Sjukvårdsförsäkring

Aleris Röntgen samarbetar med ett flertal försäkringsbolag i Sverige. Försäkringsvillkoren varierar mellan bolagen. Om du har en sjukvårdsförsäkring, hör efter med ditt försäkringsbolag för information om vilka villkor som gäller för dig.

Läs mer >

Din integritet hos Aleris

Din integritet på Aleris

EU-förordningen GDPR innehåller generella regler om när personuppgiftsbehandling får ske i hälso- och sjukvården. Läs om hur Aleris hanterar dina uppgifter.

Läs mer >

Kundundersökningar

Kundundersökningar

Inom Aleris Röntgen följer vi regelbundet upp hur våra kunder upplever oss och vår verksamhet. I kvalitetsbokslut nedan kan du läsa resultaten från våra senaste kvalitetsmätningar.

Läs mer >

Kvalitet och miljö

Kvalitet och miljö

Aleris Röntgen bedriver kvalitetsledning enligt det internationella kvalitetssystemet ISO.

Läs mer >

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål

Vi vill att du ska känna dig nöjd med ditt besök hos oss. Om du inte gör det är det viktigt att du kontaktar oss så snart som möjligt så att vi får möjlighet att reda ut vad som hänt och förbättra vårt arbete.

Läs mer >

Valfrihet

Som patient kan du ofta själv välja var du vill röntga dig.

Läs mer >


Anders Nygren

Radiolog och medicinskt ansvarig Aleris Röntgen Stockholm

Ann-Sofie Bergström

Verksamhetschef

Aleris Röntgen Järva, Jakobsberg, Vällingby, Nacka och Skärholmen.

Christer Ström

Verksamhetschef

Aleris Röntgen Sverige, exklusive Stockholm.

Magnus Frank

VD Aleris Diagnostik AB / Chef Aleris Röntgen Sverige

Catrin Jilert

Enhetschef

Aleris Röntgen Dalen och Aleris Röntgen Farsta

Jonatan Ask

Enhets- och produktionschef

Aleris Röntgen Annedal, Backa, Mölndal, Borås, Karlstad.

Karianne Flemming Jones

Verksamhetschef

Aleris Röntgen Dalen, Farsta, Handen, Nynäshamn, Rosenlund och Sabbatsberg.

Mahnaz Masori

Enhetschef

Aleris Röntgen Jakobsberg och Vällingby

Marie Hofer

Enhetschef

Aleris Röntgen Sabbatsberg och tf enhetschef Aleris Röntgen Nacka

Midia Barzo

Enhetschef

Aleris Röntgen Järva och tf enhetschef Aleris Röntgen Rosenlund

Shila Shokoohi

Enhetschef

Aleris Röntgen Samariterhemmet, mammografienheten

Johan Rystedt

HR-ansvarig (HRBP)

Aleris Röntgen Sverige

Anita Wener

Enhetschef

Aleris Röntgen Handen och Nynäshamn

Erik Sjölund

Radiolog

Aleris Röntgen Sverige exkl. Stockholm

Gabriella From

Enhetschef

Aleris Röntgen Skärholmen

Hampus Eklöf

Radiolog samt Medicinsk chef Aleris Röntgen Sverige

Mia Frånlund

Enhetschef

Aleris Röntgen Sundsvall

Shahin Abdsaleh

Radiolog och medicinsk ansvarig Aleris mammografi i Uppsala


Här finns Aleris Röntgenenheter

Back to top