Att komma till oss

Aleris har röntgenenheter på flera platser i landet. Om din läkare/vårdgivare har skickat en remiss till oss så får du en kallelse från oss med tid för din undersökning. För skelett- och lungröntgen har vi drop in, då behövs ingen tidbokning. Remiss behövs för samtliga undersökningar.

Vi har avtal med Stockholms läns landsting /Region Stockholm och landstingets patientavgifter och frikort gäller vid våra röntgenavdelningar i Stockholm. På Sabbatsberg  utför vi inom avtalet endast undersökningar i vår öppna magnetkamera, för övriga undersökningar hänvisar vi till våra övriga röntgenenheter. 

Du som bor utanför Stockholm är också välkommen till oss, men förutsättningarna är olika inom landstingen, ibland kan vi behöva en betalningsförbindelse från ditt hemlandsting. Läs mer om våra avtal här.

För information om hur du kommer till våra enheter i övriga landet, kontakta respektive enhet.

Välkommen till oss!