Kundundersökningar

Inom Aleris Röntgen följer vi regelbundet upp hur våra kunder upplever oss och vår verksamhet. I kvalitetsbokslut nedan kan du läsa resultaten från våra senaste kvalitetsmätningar.

Kontakta gärna kvalitets- och miljösamordnare Pernilla Winge om du vill veta mer om vårt kvalitetsarbete. Tel 073 593 80 70
pernilla.winge@aleris.se