Kvalitet och miljö

362783.jpg

Vi strävar efter högsta kvalitet och arbetar utifrån vårt ledningssystem som är  kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO 14001

Se  Kvalitets- miljöbokslut och patientsäkerhetsberättelse

Har du frågor om vårt kvalitets – och miljöarbete är du välkommen att kontakta:
Kvalitets- och miljösamordnare, Pernilla Winge. 
Tel 073 593 80 70. pernilla.winge@aleris.se