Så här får du svar på din undersökning

Svaret på undersökningen får du av den läkare/vårdgivare som har skrivit remissen. Denne har i regel undersökningssvaret inom 2-4 arbetsdagar från undersökningstillfället.

Röntgenläkaren kan i vissa fall föreslå en komplettering för att säkerställa en diagnos, i de fallen kan svaret dröja något.