Valfrihet

Som patient kan du ofta själv välja var du vill röntga dig.

Om du väntar på undersökning, bor i annat landsting och önskar komma till Aleris Röntgen

Vi har bland annat avtal med Stockholms läns landsting men du som bor utanför Stockholm är också välkommen till oss, men förutsättningarna är olika inom landstingen. Ibland kan vi behöva en betalningsförbindelse från ditt hemlandsting.

Har du en remiss för röntgenundersökning och vill komma till oss, ta kontakt med ditt hemlandsting för information om vad som gäller för just ditt landsting, eller kontakta oss så hjälper vi dig. 

Förutom att vi har avtal med Stockholms läns lansting har vi också avtal med Landstinget i Uppsala län samt med Landstinget Halland och med Västra Götalandsregionen för röntgenundersökningar.

På Sveriges Kommuner och Landstings hemsida, SKL, finns Sammanfattning av Patientlagen.