Skip to Content

Remittentinformation Aleris Röntgen

Snabbt, enkelt och professionellt! Så ser vi på Aleris Röntgen på ett lyckat samarbete med våra remittenter.

Nedan finns information som du som remittent kan ha nytta av inför remittering av din patient till oss. Du är också varmt välkommen att kontakta oss. Längre ned på sidan finns kontaktuppgifter till våra enheter, där hittar du också annan kontaktinformation till ansvariga och  annan aktuell information.

Hög tillgänglighet

Aleris Röntgen finns på flera platser i landet och har generösa öppettider. Våra patienter kan därför vanligtvis snabbt erbjudas tid för undersökning och till remitterande läkare erbjuder vi korta svarstider.

Våra undersökningar

Vi erbjuder undersökningar med datortomografikonventionell röntgenmagnetkamera - både öppen och tunnelformad, mammografi (inte screening), ultraljudgenomlysning och bentäthetsmätning.

Drop-in

Vi erbjuder drop-in för skelett- och lungröntgen. Övriga undersökningar tidbokas. 

DT barn

Vi utför inte datortomografiundersökningar på barn och ungdom under 15 år, Region Stockholm har beslutat att dessa undersökningar ska hänvisas till Barnröntgen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Indikation för kontrast

Indikation för kontrast föreligger när det förväntas bidra till diagnostiken, exempelvis vid anamnestisk misstanke om malignitet. För CT-undersökningar innebär det serie före och efter i.v. kontrast, undantag finns dock - exempelvis lymfomkontroll där enbart serie efter kontrast kan vara tillräckligt.

Kreatinin inför datortomografiundersökning

För att snabbt kunna kalla patienten till datortomografiundersökning önskar vi alltid aktuellt kreatininvärde ( ej äldre än 3 månader) angivet på remissen på de patienter som är 65 år eller äldre.

Undersökningssvar

Du som remittent har undersökningssvaret 2-4 dagar efter att undersökningen är utförd. Önskar du akutsvar med patienten, vänligen ange det på remissen.

E-remisser

I dagsläget kan vi bl annat erbjuda elektronisk remiss och svar mot TakeCare och Profdoc Journal III. Vi kan också erbjuda en webbremisslösning för er som inte har möjlighet att skicka elektroniska remisser. Läs mer om e-remisser och svar >>


Aktuellt från Aleris Röntgen

Aktuellt från Aleris Röntgen

Här finns information till dig som remittent om t ex driftsstopp eller annan viktig information.

Läs mer >

Remisser röntgen, elektroniska remisser, bilder

Remisser röntgen, elektroniska remisser, bilder

Här kan du som remittent ladda ner vår röntgenremiss (redigerbar pdf).

Läs mer >

Bildgruppen/bildbeställning

Bildgruppen/bildbeställning

För att underlätta för er kan följande beställas från Aleris Bildgrupp, d v s från en och samma plats:

Läs mer >

Särskilda undersökningar

Särskilda undersökningar

Vi har inte längre möjlighet att utföra HKA-mätningar samt röntgenundersökning av scoliosrygg vid Aleris Röntgen Järva. Dessa undersökningar kommer istället att utföras på Aleris Röntgen Rosenlund med start under hösten 2019 (info kommer att finnas på vår webb).

Läs mer >

Prislistor Aleris Röntgen

Prislista

För prislista välkommen att kontakta oss.

Läs mer >

Din integritet hos Aleris

Din integritet på Aleris

EU-förordningen GDPR innehåller generella regler om när personuppgiftsbehandling får ske i hälso- och sjukvården. Läs om hur Aleris hanterar dina uppgifter.

Läs mer >

Mobil magnetkamera

Mobil magnetkamera

För att öka flexibiliteten och tillgängligheten för våra kunder har Aleris Röntgen investerat i en mobil magnetkamera.

Läs mer >

Forskning och utveckling

Forskning och utveckling

Aleris deltar i flera intressanta forskningsprojekt och har även satsat på två lektorat vid Karolinska Institutet.

Läs mer >


Här finns Aleris Röntgenenheter


Anders Nygren

Radiolog och medicinskt ansvarig Aleris Röntgen Stockholm

Anita Wener

Enhetschef

Aleris Röntgen Handen och Nynäshamn

Ann-Sofie Bergström

Verksamhetschef

Aleris Röntgen Järva, Jakobsberg, Vällingby, Nacka och Skärholmen.

Ariel Saracco

Radiolog och medicinskt ansvarig Aleris mammografi i Stockholm

Catrin Jilert

Enhetschef

Aleris Röntgen Dalen och Aleris Röntgen Farsta

Christer Ström

Verksamhetschef

Aleris Röntgen Sverige, exklusive Stockholm.

Erik Sjölund

Radiolog

Aleris Röntgen Sverige exkl. Stockholm

Gabriella From

Enhetschef

Aleris Röntgen Skärholmen

Hampus Eklöf

Radiolog samt Medicinsk chef Aleris Röntgen Sverige

Johan Rystedt

HR-ansvarig (HRBP)

Aleris Röntgen Sverige

Jonatan Ask

Enhets- och produktionschef

Aleris Röntgen Annedal, Backa, Mölndal, Borås, Karlstad.

Karianne Flemming Jones

Verksamhetschef

Aleris Röntgen Dalen, Farsta, Handen, Nynäshamn, Rosenlund och Sabbatsberg.

Magnus Frank

VD Aleris Diagnostik AB / Chef Aleris Röntgen Sverige

Mahnaz Masori

Enhetschef

Aleris Röntgen Jakobsberg och Vällingby och
Tf bitr.Enhetschef Aleris Röntgen Nacka

Marie Hofer

Enhetschef

Aleris Röntgen Sabbatsberg och tf enhetschef Aleris Röntgen Nacka

Mia Frånlund

Enhetschef

Aleris Röntgen Sundsvall

Midia Barzo

Enhetschef

Aleris Röntgen Järva och tf enhetschef Aleris Röntgen Rosenlund

Shahin Abdsaleh

Radiolog och medicinsk ansvarig Aleris mammografi i Uppsala

Shila Shokoohi

Enhetschef

Aleris Röntgen Samariterhemmet, mammografienheten

Back to top