Bildgruppen/bildbeställning

För att underlätta för er kan följande beställas från Aleris Bildgrupp, d v s från en och samma plats:

  • Bilder via länkning
  • Bilder på CD-skiva. Med skivan följer programvara för att visa bilder på en vanlig PC-dator. Original Dicombilder inkluderas också. Det innebär att ni själva kan se bilder på samma sätt som på en radiologisk avdelning. Ange gärna på röntgenremissen om CD-skiva önskas.

Detta gäller INTE svar på undersökning utförd samma dag, i dessa fall kontaktas den röntgenavdelning som patienten är undersökt på. 

För bildbeställning/länkning från Aleris Röntgen Annedal, Backa och Samariterhemmet kontakta röntgenavdelningen direkt, gärna via fax.

Observera att när Aleris rekvirerar bilder från er skickar ni svaret åter till beställande faxnummer, inte till Bildgruppen.

Välkommen att rekvirera bilder och länkning från oss!

Kontaktuppgifter 

Aleris Röntgen Sabbatsberg 
Bildgruppen
Olivecronas väg 1
113 61 Stockholm
bildgruppen@aleris.se

Tel 08-123 197 11. Fax 08-303 707