Förändringar i Aleris Röntgens verksamhet

2019-01-22

Verksamhetsförändringar Aleris Röntgen 2/2-2019

Från och med 2 februari 2019 gäller de nya röntgenavtalen i Stockholms läns landsting för bland annat vårdcentraler, närakuter, MVC, BVC, psykiatriska vårdmottagningar, geriatriska vårdmottagningar och privata specialister. 

Det nya avtalet innebär förändringar i geografiskt områdesansvar för medicinsk radiologi. Aleris kommer att bedriva radiologi inom de geografiska områdena på enheterna nedan:

Västra länet
Aleris Röntgen Jakobsberg K, U
Aleris Röntgen Järva K, U (Utökas under året med D, M)
Aleris Röntgen Vällingby B, D, M, K, U

Sydvästra länet inkl Södermalm
Aleris Röntgen Rosenlund K, U (Utökas under året med B, D, G, M)
Aleris Röntgen Skärholmen D, M, K, U - pdf om enheten

Sydöstra länet
Aleris Röntgen Farsta D, M, K, U
Aleris Röntgen Nacka D, M, K, U
Aleris Röntgen Nynäshamn K, U
Aleris Röntgen Dalen K, U - pdf om enheten
Aleris Röntgen Handen K, U (Utökas under året med D)

* Förkortningarna står för: Bentäthetsmätning (B), Datortomografi (D), Genomlysning (G), Magnetisk resonanstomografi (M), Konventionell radiologi (K), Ultraljud (U)

Aleris Röntgen Sabbatsberg
- Tar fortsatt emot patienter för undersökningar i öppna MR-kameran.
- För övriga undersökningar (vanlig MR, DT, konventionell röntgen, ultraljud, mammografi) kan vi endast ta emot remisser från vårdgivare med fullt kostnadsansvar.

Vi är glada att kunna informera om att Aleris den 2 februari 2019 tar över driften av röntgenenheten vid Dalens sjukhus och i Skärholmen. Vi ser fram emot att erbjuda er och våra patienter en hög tillgänglighet och god service. Vi lämnar samtidigt över driften av radiologiverksamheten vid Sophiahemmet och Löwenströmska sjukhuset till Unilabs. Aleris Röntgen Täby stänger den 2/2. Vi vill passa på att tacka för ett fint samarbete under de år vi har drivit verksamheterna vid dessa enheter.

Elektroniska remisser och svar fr o m den 2 februari 2019 

Remisser på patienter som inte har hunnit utföras kommer att överföras till den nya leverantören i det geografiska området. Elektroniska remisser som kommit in till Dalen och Skärholmen i Praktikertjänst system, och som bokats från och med den 2/2 och framåt (då Aleris tar över) kan komma att besvaras med papperssvar då de inte säkert kan besvaras elektroniskt. Remisser som skickas elektroniskt till Dalen och Skärholmen från och med den 2/2 kommer att besvaras elektroniskt. Samma rutin kommer att gälla för de röntgenenheter Aleris lämnar över till Unilabs vid Sophiahemmet och Löwenströmska sjukhuset. Har du frågor om elektroniska remisser och svar kontakta pacsrissupport@aleris.se

Vi kommer göra allt vi kan för att minimera eventuella störningar som kan uppstå vid övertagande och överlämnande av de röntgenverksamheter som berör Aleris Röntgen, exempelvis byte av datasystem och uppgradering av apparatur.

Utrustning av högsta klass

I samband med att nya avtalet börjar gälla uppgraderar vi vår maskinpark inom samtliga modaliteter. Det betyder bland annat för CT, den absolut senaste tekniken gällande stråldosreducering, att patienterna i många fall inte kommer att strålbelastas mer än vid konventionell röntgen. Vi kommer även att erbjuda ett utökat utbud på flera av våra enheter. Vi hälsar nya och nuvarande remittenter välkomna att remittera till oss. Vid frågor, kontakta oss gärna.

Ann-Sofie Bergström, verksamhetschef Aleris Röntgen
ann-sofie.bergstrom@aleris.se

Lars Ahlander, affärsområdeschef Aleris Röntgen
lars.ahlander@aleris.se

 

 ________________________________________________________________________________________

2018-12-14

Aleris Röntgen vid Lidingö stänger 21/12-2018

Aleris Röntgen Lidingös avtal med Stockholms läns landsting upphör och vi stänger verksamheten den 21/12-2018. Fr o m 21/12-2018 hänvisar vi till Aleris Röntgen Sophiahemmet där Aleris Röntgen finns fram till och med 1/2-2019. Därefter tar Unilabs över radiologiverksamheten där. Har du frågor eller behöver komma i kontakt med oss fr o m den 2/2-2019, angående Aleris Röntgen Lidingö, vänligen kontakta Aleris Röntgen Sabbatsberg.

Vi tackar våra patienter och remittenter för förtroendet under den tid vi har drivit verksamhet på Lidingö och hälsar alla gamla och nya kunder fortsatt varmt välkomna till Aleris Röntgens övriga enheter.