Forskning och utveckling

Aleris deltar i flera intressanta forskningsprojekt och har även satsat på två lektorat vid Karolinska Institutet.