Forskning och utveckling

Aleris deltar i flera intressanta forskningsprojekt och har även satsat på två lektorat vid Karolinska Institutet.

Akademiskt samarbete

Ett adjungerat lektorat i radiologi vid Karolinska Institutet för dr. Anders Elvin

Ett adjungerat lektorat i neuroradiologi vid Karolinska Institutet för dr. Lena Bronge

Forskningssamarbete

Demens 

Lena Bronge, läkare vid Aleris Röntgen på Sabbatsberg, har inom ramen för det s k Kungsholmsprojektet, forskat inom demens, genom att studera förändringar i hjärnan med MR-kamera. Detta är ett bra exempel på när våra verksamheter inom Aleris möts – även Aleris Äldreomsorg satsar nämligen på demens som forskningsområde. Läs mer om Kungsholmsprojektet på www.aldrecentrum.se och på www.ki.se

Aleris Röntgen deltar i följande läkemedelsprövningar

Rtg Lungor (Towerstudien)

Rtg Lungor (MS-studie Actelion)

DT Lungor (FTY-studien)

ULJ BUK (Towerstudien)

ULJ BUK  (TEMSO studien)

MR Hjärna (MS-studie Actelion)

MR Hjärna (MS-studie Actelion Extension)

MR Hjärna (MS-studie Temso/LTS6050

MR Hjärna (MS-Studie PPMS Novartis Informs)

MR Hjärna (MS-studie LAQ-301)

MR Hjärna  (MS-studie Novartis-FTY)

MR Hjärna (MS-studie PreCis)

ULJ BUK (Towerstudien)