Mobil magnetkamera

För att öka flexibiliteten och tillgängligheten för våra kunder har Aleris Röntgen investerat i en mobil magnetkamera.

Undersökningarna som utförs i den mobila MR-kameran håller samma höga kvalitet som undersökningar som utförs i en stationär MR-kamera. Den mobila kameran är på 1,5T 

Vill du veta mer om vår mobila MR-kamera kontakta:

Lars Ahlander, affärsområdeschef
mobil: 070-461 00 21
mail: lars.ahlander@aleris.se

Ulrika Ask, verksamhetschef 
mobil 072-528 47 19
mail: ulrika.ask@aleris.se

Aleris Mobil magnetkamera