Remisser röntgen, elektroniska remisser, bilder

Ladda ner remisser

Här kan du som remittent ladda ner vår röntgenremiss (redigerbar pdf). Du kan fylla i remissen direkt på skärmen och skriva ut eller skriva ut remissen tom och fylla i för hand. 

Elektroniska remisser och svar

Vi tar i dagsläget emot elektroniska remisser och skickar svar till journalsystemen:

  • TakeCare
  • Journal III
  • WebDoc
  • J4/Asynja

Om du vill ansluta dig till oss för elektroniska remisser och svar så kontakta i första hand pacsrissupport@aleris.se

 

Elektroniska remisser och svar mot webbremissfunktion

För er som inte har möjlighet att skicka e-remisser via TakeCare eller  Journal III kan vi erbjuda en webbremisslösning.Ingen installation behövs utan bara några inställningar i din webbläsare. Webbremissfunktionen innebär att du kan skicka elektronisk remiss till Aleris röntgenavdelningar och få tillbaka svaren elektroniskt i Labportalen. Man loggar in i Labportalen via säker anslutning. För att det ska fungera måste den som vill använda tjänsten vara registrerad i Labportalen (namn, kombika, telefonnummer). För mer information kontakta oss på pacsrissupport@aleris.se

För Aleris Röntgen Samariterhemmet, mammografienheten, gäller ej ovan - kontakta enheten för frågor om bilder och svar.

Gemensam lagringstjänst för radiologisk information, BFT

Under våren 2016 inför Stockholms läns landsting en gemensam lagringstjänst för radiologisk information, BFT. I samband med detta kommer SLL ge vårdgivare i Stockholm möjlighet att komma åt sina patienters röntgenbilder från SLL. Du kan läsa mer om lagringstjänsten på Vårdgivarguiden.

Så snart Aleris Röntgen är anslutna till tjänsten (förhoppningsvis innan sommaren) återkommer vi med mer information.

Se bilder och läsa svar via Impax

För remittenter utanför Stockholms län kan vi erbjuda en tjänst för att se bilder och läsa svar på undersökningar som har utförts vid Aleris Röntgen. Vi tillhandahåller kostnadsfritt den programvara som krävs. För mer information kontakta oss på rtgservice@aleris.se. Under hösten 2016  kommer denna tjänst att succesivt avvecklas för våra kunder i Stockholm då SLLs gemensamma lagringstjänst för radiologisk information, BFT, kommer igång.