Skip to Content

Skelett- och lungröntgen

Röntgenundersökningar av skelett- och lungor är i de flesta fall enkla och okomplicerade att genomföra och går i regel snabbt.

För en optimal avbild av skelett och lungor krävs att bilderna tas i olika vinklar.

Om skelett- och lungröntgen

 

Före

Det krävs inga förberedelser för skelett- eller lungröntgen. Remiss behövs för alla röntgenundersökningar. Remiss får du t ex av din husläkare eller annan läkare.

 

Under

En röntgensjuksköterska genomför röntgenundersökningarna och bilderna tolkas av en röntgenläkare. Undersökningen tar bara ett par minuter, men du kan behöva reservera längre tid för hela besöket.

 

Efter

Svaret på undersökningen får du av din läkare (den läkare som har skrivit remissen). Vår målsättning är att den remitterande läkaren ska ha undersökningssvaret inom två arbetsdagar.

Röntgenläkaren kan i vissa fall föreslå en komplettering för att säkerställa en diagnos, i de fallen kan svaret dröja något.


Välkommen till


Anders Berntsson

Medicinskt ansvarig

Aleris Röntgen i Västra Götaland, Jönköping, Karlstad och Umeå

Andrea Worreby Thillman

Verksamhetschef

Aleris Röntgen Mammografi

Anja Lindberg

Anja Lindberg

Enhetschef

Aleris Röntgen Nacka

Ann-Sofie Bergström

Ann-Sofie Bergström

Verksamhetschef

Aleris Röntgen Stockholm

Karianne Flemming Jones

Karianne Flemming Jones

Bitr. Verksamhetschef

Aleris Röntgen Stockholm,
Enhetschef Aleris Röntgen Sabbatsberg


Klas-Göran Gravander

Radiolog och medicinskt ansvarig

Aleris Röntgen i Stockholm


Patientinformation

Patientinformation

Aleris Röntgen

Här hittar du information om remisser, avgifter, sjukförsäkring och hur du kontaktar de ansvariga för denna verksamhet. Du kan även läsa mer om hur du lämnar synpunkter samt läsa om vårt kvalitets- och miljöarbete.

Patientinformation >

LÄS MER
Aleris Röntgen

Kom i håg din remiss

Remiss behövs för samtliga undersökningar, så här får du din remiss.

Läs mer >

Back to top