Skip to Content

Ultraljud (ej foster)

Vid ett ultraljud används ljudvågor istället för röntgenstrålning, för att avbilda det organ som undersöks.

Ultraljud kan användas för att upptäcka sjukdomar och skador i organ som gallblåsa, urinblåsa, njurar, lever, bukspottskörtel, mjälte, hals, bröst och muskler.

Ultraljud används ofta som första metod vid utredning av buksmärtor.

Om ultraljudsundersökning

 

Före

Remiss behövs för alla röntgenundersökningar. Remiss får du t ex av din husläkare eller annan läkare.

Förberedelserna varierar lite beroende på vilket organ som ska undersökas. I din kallelse får du information om vad som gäller i ditt fall.

 

Under

Undersökningen utförs alltid av en röntgenläkare. Läkaren stryker ut en kontaktgel över det aktuella område som ska undersökas med ultraljudsproben. För att förstärka bilderna av inre organ behövs ibland kontrastmedel som då ges i blodet.

 

Efter

Svaret på undersökningen får du av din läkare (den läkare som har skrivit remissen). Din läkare har i regel undersökningssvaret inom 2 -4 arbetsdagar från undersökningstillfället.

Röntgenläkaren kan i vissa fall föreslå en komplettering eller behöva beställa gamla bilder för jämförelse för att säkerställa en diagnos, i de fallen kan svaret dröja något.Andrea Worreby Thillman

Verksamhetschef

Aleris Röntgen Mammografi

Anja Lindberg

Anja Lindberg

Enhetschef

Aleris Röntgen Nacka

Ann-Sofie Bergström

Ann-Sofie Bergström

Verksamhetschef

Aleris Röntgen Stockholm

Karianne Flemming Jones

Karianne Flemming Jones

Bitr. Verksamhetschef

Aleris Röntgen Stockholm,
Enhetschef Aleris Röntgen Sabbatsberg

Klas-Göran Gravander

Radiolog och medicinskt ansvarig

Aleris Röntgen i Stockholm

Lars Ahlander

Lars Ahlander

Affärsområdeschef

Aleris Röntgen


Patientinformation

Patientinformation

Aleris Röntgen

Här hittar du information om remisser, avgifter, sjukförsäkring och hur du kontaktar de ansvariga för denna verksamhet. Du kan även läsa mer om hur du lämnar synpunkter samt läsa om vårt kvalitets- och miljöarbete.

Patientinformation >

LÄS MER
Aleris Röntgen

Kom i håg din remiss

Remiss behövs för samtliga undersökningar, så här får du din remiss.

Läs mer >

Back to top