Skip to Content

Glaukomscreening, grön starr

Glaukom, som ibland benämns som grön starr, är en sjukdom som oftast kommer smygandes och som kan orsaka permanenta skador på synnerven oberoende av ögontryckets nivå. Genom att upptäcka sjukdomen och sätta in behandling tidigt så kan man fördröja och motverka skador på synnerven.

Om man har glaukom i den närmaste släkten så finns det en ökad risk att utveckla sjukdomen. Genom att upptäcka sjukdomen och sätta in behandling tidigt så kan man fördröja och motverka skador på synnerven. Skador på synnerven påverkar synfältet negativt.

Vi erbjuder möjlighet till att göra en anpassad screeningsundersökning för att i ett tidigt skede kunna upptäcka eventuellt glaukom.

En screeningsundersökning innefattar:

  • Mätning av synskärpan
  • Synfältsundersökning
  • OCT-scanning av synnerven
  • Mätning av ögats tryck
  • Mätning av hornhinnans tjocklek

En glaukomscreening tar ca 60 minuter och är smärtfri. Undersökningen utförs av optiker eller ögonsjuksköterska. Resultatet granskas av ögonläkare som kontaktar dig och ger närmare besked om eventuell uppföljning.

Pris

Ett besök för glaukomscreening kostar 1200 kr och inkluderas inte i högkostnadsskyddet.

Varmt välkommen att beställa tid, för dina ögons skull.


Back to top