Skip to Content

Grå starr och operation av grå starr

Gråstarrsoperationen är den vanligaste operationen i Sverige och det utförs årligen närmare 100 000 operationer. Den operationsmetod som används vid grå starr, eller så kallad katarakt, kallas fako och är både säker och väl beprövad.

Vid en gråstarrsoperation byter man ut den grumlade linsen och ersätter den mot en konstgjord lins som får sitta kvar hela livet.

Operationen tar cirka 10-15 minuter och man opererar ett öga i taget, vanligen det sämsta ögat först. Inom Aleris utförs operationerna av mycket erfarna kirurger.

Efteråt kan du leva som vanligt, du kan läsa, titta på tv, vara ute, lyfta tungt etc. Sjukskrivning behövs endast i vissa fall.  

Du kan korrigera synen med enstyrkelins

Du kan korrigera synen med monofokal lins (enstyrkelins) så att du ser bra på långt håll men kommer att behöva läsglasögon för att läsa på nära håll om du är normalsynt eller översynt efter operationen. Är du närsynt kan du välja om du vill fortsätta vara närsynt och i sådana fall ha glasögon för att se på långt håll.

Multifokal lins för att se bra på både långt och nära håll

I Stockholm läns landsting kan man även välja om man vill korrigera synen med en multifokal lins, så kallad flerstyrkelins, för att se bra på både långt och nära håll så att glasögon blir nästan helt överflödiga, de kan behövas på mellanavstånd.

Denna linstyp måste individanpassas och är dyrare än enstyrkelinsen och du måste därför själv betala en mellanskillnad som inte täcks in av landstinget. Gäller i Stockholms läns landsting.

Den kan heller inte sättas på ögon som har grav typ av ögonsjukdom, som avancerade åldersförändringar i gula fläcken eller avancerad glaukom.

Monovision

Den sista valmöjligheten är monovision där man gör så att ett öga kan läsa på nära håll och det andra ögat kan läsa på långt håll, detta måste prövas med K-linser innan operationen så att det fungerar för just denna individ, ingen extra kostnad utöver kontaktlinsutprovningen.

Information om kända komplikationsrisker

  • Cirka 1% kan få en svullnad av gula fläcken, den del av ögat som man läser med. Speciella ögondroppar ges efter operationen för att minimera denna risk. I enstaka fall kan synförsämringen bli permanent.
  • Cirka 1 % hos kraftigt närsynta eller översynta kan få näthinneavlossning som kräver en ytterligare akut operation oftast med gott resultat, men det kan påverka synen.
  • Cirka 0,03 % får bakterier i ögat. Det går att behandla men synen kan vara allvarligt hotad. Detta är enormt ovanligt och antibiotika ges i ögat vid operationen för att minimera risken.

Välkommen att kontakta oss.


Smärtfri ögonoperation

Så går en gråstarrsoperation till

En grå starr operation görs i lokalbedövning och tar cirka 10-15 minuter. Operationen är smärtfri. Här kan du läsa mer om hur den går till.

Läs mer >


Back to top