Skip to Content

Grön starr

Grön starr har egentligen ingenting med starr att göra, utan beror på ett ökat vätsketryck i ögat. Det finns flera orsaker till varför detta tillstånd uppstår. Den medicinska benämningen är glaukom.

Glaukom är namnet på en grupp närbesläktade sjukdomar som innebär att synnerven är skadad. På svenska kallas dessa sjukdomar även "grön starr". Glaukom är inte detsamma som grå starr, vilket är en sjukdom som drabbar ögats lins. Glaukom förekommer oftast hos äldre personer. Diagnosen är sällsynt hos personer under 50 år.

Orsakerna till glaukom är inte fullt kända. Det antas allmänt att högt ögontryck är en viktig faktor, men även andra faktorer har betydelse. Normalt ögontryck kan också förekomma.

Sjukdomsförloppet vid glaukom är långsamt och sträcker sig över årtionden. De flesta glaukompatienter har god syn under hela sin livstid. Ärftlighet kan bidra till att utveckla glaukom. För de som har föräldrar eller syskon med sjukdomen är regelbundna kontroller vart 4-5:e år efter man fyllt 40 år att rekommendera.

Diagnos

För att kunna ställa diagnosen glaukom krävs det att det finns en skada på synnerven med försämring av synfältet. Synfältet testas med datorstyrd perimetri. Synnervens utseende bedöms vid läkarundersökning.

Behandling

Behandlingen av glaukom är i första hand trycknedsättande ögondroppar, då bromsas förloppet men de förändringar som uppstått går inte tillbaka. Laserbehandling (SLT) kan också sänka trycket. Laserbehandlingen (SLT) är lätt att utföra och ger sällan allvarliga komplikationer.

Kontroller

Vid kontrollerna undersöks synfältet, ögontrycket och synnerven. Syftet med kontrollerna är att upptäcka eventuella försämringar, eller se om läget är stabilt. Någon absolut tryckgräns gemensam för alla patienter finns inte, utan istället försöker man sänka trycket under skadenivån.

Välkommen att kontakta oss.


Back to top