Skip to Content

Dietist

Aleris dietister arbetar med rådgivning, behandling och information om kost för människor i olika åldrar och i olika stadier i livet. Dietisten kan arbeta förebyggande, med mat för den friska människan för att bevara hälsa och förebygga sjukdom. Dietisten kan också jobba med kostbehandling, det vill säga mat för att behandla och lindra olika sjukdomar.

Om du har frågor om ditt näringsintag, behöver hjälp för att gå ned i vikt eller om du lider du av IBS, diabetes eller höga blodfetter kan du vända dig till en dietist. Kostbehandlingen är central vid övervikt, fetma och dess följdsjukdomar, såsom typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, sömnapné, bukfetma och hypertoni (högt blodtryck) samt överbelastade leder.

Även vid stress, depression, värk och utmattningssyndrom kan sunda och regelbundna matvanor vara vägen till en bättre balans och struktur i livet.

Exempel på vanliga kontaktorsaker:
  • Allergi/intolerans/överkänslighet mot olika födoämnen
  • Diabetes
  • Hjärt- och kärlsjukdomar
  • Mag- och tarmproblem
  • Undernäring eller undervikt
  • Ätproblem
  • Övervikt
 
Behandlingen kan ske individuellt eller i grupp.


Linnéa Lundström

Linnéa Lundström

Dietist

Aleris Specialistvård Renmarkstorget


Hur går undersökningen till?

Hur går undersökningen till?

Det behövs inga speciella förberedelser för ultraljudsundersökningarna, men det är bra att vara tom i blåsan om du ska göra ett vaginalt ultraljud.

Läs mer >

Christian Löwbeer

Christian, överläkare, klinisk kemi

”Det är roligt att gå till jobbet när man har bra arbetskamrater!” säger Christian Löwbeer, överläkare i klinisk kemi. Hör honom berätta om sin arbetsvardag på Aleris Medilab.

Läs mer >

Patientavgifter

Patientavgifter

Aleris arbetar på uppdrag av landstingen, och landstingens patientavgifter och frikort gäller. Patientavgiften varierar beroende på vilken typ av vård du söker.

Läs mer >

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål

Vi på Aleris vill att du ska känna dig nöjd med ditt besök hos oss. Därför är vi glada för din återkoppling eftersom den hjälper oss i vår fortsatta utveckling av verksamheten.

Läs mer >

Så här får du svar på din undersökning

Svar på undersökningen

Svaret på undersökningen får du av den läkare som har skrivit remissen. Denne har i regel undersökningssvaret inom 2-4 arbetsdagar från undersökningstillfället.

Läs mer >

Aktuellt från Aleris Röntgen

Aktuellt från Aleris Röntgen

Här finns information till dig som remittent om t ex driftsstopp eller annan viktig information.

Läs mer >

Back to top