Skip to Content

Kirurgi

Utredning och behandling av erfarna kirurger

Kirurgi innebär att sjukdomar, skador eller missbildningar behandlas genom operation. Operationerna kan göras genom så kallad titthålsteknik eller öppen kirurgi och de kan ske under narkos eller efter bedövning.

Kirurgi finns inom olika medicinska specialiteter men inom området allmänkirurgi utreds och behandlas sjukdomar i bukens organ som gallsten, sura uppstötningar, bråck samt anala åkommor. Vi behandlar också till exempel nageltrång, hudförändringar och bölder. Många behandlingar görs dagkirurgiskt, det vill säga att du får åka hem samma dag, andra kräver att du övernattar. Ta reda på mer om hur respektive operation går till nedan.

En del av vårt utbud ingår i den offentligt finansierade vården. Andra delar är tillgängliga för dig som är privatbetalande eller har privat sjukvårdsförsäkring. Läs mer på respektive behandling och enhet.

 Sofia Westermark

Specialist allmänkirurgi

Aleris Specialistvård Renmarkstorget

Jonas Bäwer

Specialist i kirurgi

Aleris Specialistvård Arkivgatan

Inger Mossberg

Specialist i kirurgi

Aleris Specialistvård Renmarkstorget

Jan Dalenbäck

Docent Kirurgi

Aleris Specialistvård Arkivgatan

Owe Lundberg

Specialist allmänkirurgi

Aleris Specialistvård Renmarkstorget

Ioan Botas

Specialist i Allmänmedicin

Aleris Specialistvård Arkivgatan

Back to top