Skip to Content

Armbågskirurgi

Armbågskirurgi kan innebära en armbågsprotes för exempelvis en reumatiker. Instabila armbågar kan stabiliseras och vid många armbågsbesvär med kan en titthålskirurgisk operation utföras.

Armbågskirurgi är relativt ovanligt jämfört med till exempel knäkirurgi. Därför är det viktigt att kirurgin utförs av specialister med lång erfarenhet av just armbågskirurgi.

Välkommen att kontakta oss.


Back to top