Skip to Content

Armbågsartroskopi

Många sjukliga tillstånd i armbågen kan åtgärdas med artroskopi. Ingreppet utförs i narkos men man kan gå hem samma dag.

Vanliga besvär är lösa benbitar, ledyteskador, ledhinneinflammation och benpålagringar. Symptomen brukar ofta vara låsning, svullnad, inskränkt rörlighet samt värk och smärta.

Åtgärd och återhämtning

Ingreppet utförs i narkos men man kan gå hem samma dag. Vanligtvis får man fyra små "stickhål" runt armbågen vid ingången för artroskop och olika instrument. Efter ingreppet hämtar man sig vanligtvis snabbt och de flesta kan återgå i sitt arbete inom 2 till 14 dagar beroende på vilket arbete man har.Back to top