Skip to Content

Armbågsinstabilitet

Om man råkat ut för en olycka och skadat armbågen så att denna gått ur led, kan man få kvarstående besvär av instabilitet.

Armbågsinstabilitet yttrar sig som belastningssmärta, ofta knäppningar, och att armbågen åter kan gå ur led upprepade gånger vid vissa rörelser och belastningar.

Åtgärd

Orsaken är att ledbanden som stabiliserar armbågen skadats vid den första urledvridningen. Detta kan åtgärdas med en operation, där ledbanden repareras, antingen med kvarstående ledbandsvävnad, eller genom att man konstruerar nya ledband av senor från låret som transplanteras till armbågen.

Återhämtning

Efter operationen får man använda en gipsskena i tre veckor, och därefter ett ledat förband som skyddar armbågen, i ytterligare tre veckor. Det tar ofta fyra till sex månader innan man är helt återställd. Hur lång tid man behöver stanna hemma från arbetet beror helt på vilka arbetsuppgifter man har.Back to top