Skip to Content

Gastric Sleeve överviktsoperationEtt nybesök hos oss kostar 500 kr. Summan dras sedan av från operationskostnaden som är 79 500 kr. I priset ingår förberedelse inför operation, inklusive inneliggande vård samt uppföljning och support under ett år efter operationen. Välkommen att boka in dig på ett nybesök med läkarkonsultation.


Leg. dietist
Specialist i allmän kirurgi
Back to top