Skip to Content

Gastric Sleeve överviktsoperationEtt nybesök hos oss kostar 500 kr. Summan dras sedan av från operationskostnaden som är 79 500 kr. I priset ingår förberedelse inför operation, inklusive inneliggande vård samt uppföljning och support under ett år efter operationen. Välkommen att boka in dig på ett nybesök med läkarkonsultation.


Karoline Olsson

leg. sjuksköterska

Sara Nedrén

Leg. dietist

Peter Möller

Kirurg, medicinskt ansvarig Malmö

Back to top