Skip to Content

Gastric bypass

En gastric bypass operation gör att man får en direkt och långvarig mättnadskänsla. Det är en beprövad metod med bevisad effekt på varaktig viktnedgång.

ny-gastric-540.jpg


Vad är gastric bypass?

Vid en gastric bypass operation blir en stor del av magsäcken och en del av tunntarmen förbikopplad, ingenting tas bort. Kirurgen skapar en liten ficka av den ursprungliga magsäcken och kopplar sedan resten av tunntarmen till denna lilla magsäcksficka.


Hur går operationen till?

Gastric bypass görs med titthålskirurgi, så du kommer endast få några små ärr på magen. Hela operationen tar cirka en och en halv timme och du är helt sövd under ingreppet. Du stannar sedan hos oss över natten för att skrivas ut dagen därpå. 99 procent av våra patienter mår faktiskt så bra att de kan gå hem redan vid lunch dagen efter operationen.


Vilken effekt på vikten kan jag vänta mig?

God effekt. Efter 1-2 år har över 90 procent av våra patienter gått ned ca 80% av övervikten de hade innan operationen (det vill säga vikten över BMI 25). Det är viktigt att komma ihåg att operationen bara är en del av framgången. Den bästa effekten uppnås när man kombinerar en gastric bypass med nya hälsosamma vanor.


Vilka andra hälsoeffekter kan jag vänta mig?

Viktnedgång bidrar till att fetmarelaterade hälsoproblem som diabetes typ 2, högt blodtryck, höga blodfetter, hjärtkärlsjukdom, sömnapné, depression och ledvärk antingen reduceras eller försvinner helt.
Andra fetmarelaterade sjukdomar som reflux, polycystiskt ovariesyndrom, migrän, astma och inkontinens förbättras också hos de allra flesta som opereras med gastric bypass.


Finns det risker med gastric bypass?

I vissa fall förekommer blödning, läckage och blodproppar även om det är ovanligt. På längre sikt kan man få besvär med tarmvred, dumpning och näringsbrist, men våra dietister hjälper dig att minimiera dessa risker.


Vad kostar det?

En gastric bypass kostar 79 500 kr. Då ingår konsultation inför ingreppet, operationen, tillgång till våra kirurger och dietister direkt efter operation samt ett 2-årigt stödprogram.

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om överviktsoperation.

 

Om sidan

Senast uppdaterad: 2023-10-09
Ansvarig: Tove Mattsson, verksamhetschef
Granskare: Josefine Jonasson, dietist

Back to top