"Operationen är det bästa jag gjort för mig själv"

Jeanette är 59 år gammal, 165 cm lång och gjorde en Gastric Sleeve hos Aleris Obesitas Stockholm i mars 2018. Innan operation vägde hon 88kg, efter vägde hon 67kg. Totalt tappade hon 21 kg. Intervjun ägde rum i oktober 2018.

1200x500_Jeanette.png