Skip to Content

Under besöket

Vi är en akutmottagningen och det innebär att de svårast sjuka alltid får förtur. Därefter prioriterar vi små barn och gamla.

Läs mer >

Back to top