Skip to Content


Ali Hamid Jasim

Specialist i ögonsjukdomar och ögonkirurgi

Aleris Specialistvård Ögon Uppsala

Karin Almbo

Optiker

Aleris Specialistvård Ögon Uppsala

Minna Pettersson

Undersköterska

Aleris Specialistvård Ögon Uppsala

Moa Rådahl

Receptionist

Aleris Specialistvård Ögon Uppsala

Katrin Landbecker

Ögonsjuksköterska

Aleris Spcialistvård Ögon Uppsala

Katrin Spandau

Ögonspecialist

Aleris Specialistvård Ögon Uppsala

Back to top