Skip to Content

Henrik Bergman

Specialist i allmänkirurgi

Henrik Bergman är specialist i allmänkirurgi sedan år 2011. Hans huvudfokus är operation av olika typer av bråck samt anala åkommor. På mottagningen bedömer Henrik patienters besvär och behandlar hemorrojder, samt opererar förändringar så som födelsemärken och mindre knölar. Sedan år 2016 arbetar Henrik även vissa dagar på mag- och tarmmottagningen, där han utför gastro- och sigmoideoskopier.

Innan Henrik kom till Aleris arbetade han inom landstinget i Kalmar län med liknande arbetsuppgifter men också med endoskopiska utredningar (gastroskopi, koloskopi) och vissa plastikkirurgiska ingrepp såsom hängbuksplastiker. 

”För mig är det viktigt att jag och patienten får en god kontakt med ömsesidigt förtroende. Jag vill också i möjligaste mån själv följa patienten genom hela vårdförloppet med eventuell operation och återbesök etc.”

Henrik Bergman

Henrik Bergman


Back to top