Skip to Content

Joacim Öhrn

Kirurg, medicinsk ansvarig

Medicinskt ansvarig kirurg Leg läkare: 1998, Specialist i kirurgi: 2007 Öppen obesitaskirurgi i Gävle sedan 2003. Ansvarig för uppstart av laparoskopisk obesitaskirurgi (fetmakirurgi) 2007 i Gävle och därefter ansvarig för hela obesitaskirurgiverksamheten i Gävleborg fram till 2012. Tillika överläkare övre gastroteamet fram till 2012. Verksamhetschef Operationscentrum Aleris Specialistvård Bollnäs sjukhus 2012-2014. Laparoskopisk obesitaskirurgi Aleris Specialistvård Motala 2012-2016. Laparoskopisk obesitaskirurgi och tillika överläkare övre gastroteamet Gävle sjukhus fr o m 2014 och pågående. Opererat/assisterat över 1200 obesitasoperationer.

Joacim ÖhrnMaria Nordin

Sjuksköterska

Aleris Specialistvård Sabbatsberg

Kent Nilsson

Allmänläkare

Aleris Specialistvård Sabbatsberg

Nina Folkhage

Nina Folkhage

Key Account Manager, Försäkringsmottagning Sabbatsberg

Aleris Specialistvård Sabbatsberg

Qayium Nekzada

Specialist i gastroenterologi

Aleris Specialistvård Sabbatsberg

Malin Ågren

Sjuksköterska

Aleris Specialistvård Sabbatsberg

Johan Bark

Specialist i gastroenterologi

Aleris Specialistvård Sabbatsberg

Back to top