Skip to Content

Katarina Hallén Grufman

Specialist i urologi

2004 disputerade jag i fysiologi vid Karolinska Institutet och är specialist i urologi sedan 2012.

Jag har avlagt den europeiska specialistexamen i Urologi 2014 (Fellow Europeen Board of Urology). Min kliniska tjänstgöring utförde jag vid Urologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset. Efter specialistexamen har jag arbetat inom sektionen för neurourologi och rekonstruktiv urologi, Karolinska Universitetssjukhuset Solna. 

Jag har de senaste fem åren främst arbetat med funktionella störningar i urinvägarna hos patienter. Dessa patienter har svårigheter att tömma sin urinblåsa eller besväras av läckage. Ibland kan man härleda besvären till en bakomliggande neurologisk sjukdom (MS, parkinson, ryggmärgsskador eller liknande) och ibland är orsaken tidigare kirurgi eller strålning på grund av cancer i lilla bäckenet. Hos vissa patienter kan man inte alltid hitta en bakomliggande orsak. Huvudsakligen har jag arbetat med utredning av patienter samt initiering av behandling. Jag har också arbetat med utredning och behandling av urologisk cancer. 

Via Karolinska Institutet studerar jag om hur motoriken i urinvägarna regleras. Jag ingår även i en forskningsgrupp som studerar utfallet av olika former av inkontinensoperationer.

Katarina Hallén Grufman

Katarina Hallén Grufman


Back to top