Skip to Content

Kim Siljebäck

Fysioterapeut med specialistkompetens för långvarig smärta,stressrelaterad smaärta samt led - och muskelvärk.

Exempel på behandlingar:

- Smärtreducerande behandling som akupunktur, utprovning av TENS

- Manuell behandling

- Träning utförd i bassäng

- Funktionell träning utförd med eller utan redskap

- Information och undervisning vis stress och smärta

- Hitta strategier för att möjliggöra vardagliga fysiska aktiviteter

Kim SiljebäckAngela Schlager

Specialiserad sjukgymnast inom OMT steg 3

Aleris Rehab Rosenlund

Ann-Catrin Ljusberg

Specialiserad fysioterapeut inom Obstetrik, Gynekologi och Urologi

Aleris Rehab Rosenlund

Ina Sand

Specialist inom Mental Hälsa

Aleris Rehab Rosenlund

Mahnaz Mojtaba

Specialist inom Äldres hälsa

Aleris Rehab Rosenlund

Lena Boman

Specialiserad sjukgymnast inom ortopedi

Aleris Rehab Rosenlund

Helena Lundgren

Specialist inom Onkologi

Aleris Rehab Rosenlund

Back to top