Skip to Content

Kristina Werner

Specialist i allmänmedicin

Kristina Werner är utbildad vid Karolinska Institutet och specialist allmänmedicin sedan 1994.

Hon har också norsk tilläggsexamen och har deltagit i grupphandledning kring psykosomatiska frågeställningar under tolv års tid. Försäkringspatienter har Kristina Werner arbetat med sedan 2002, först under ett antal år vid Sophiahemmet och sedan 2010 vid Aleris försäkringsmottagning på Aleris Specialistvård Sabbatsberg.

Kristina Werner är speciellt intresserad av det metabola syndromet, alltså de faktorer som ökar risken för insjuknande i hjärt-kärlsjukdom samt symptom från luftvägarna; till exempel astma och allergi. I sin behandling betonar hon kopplingen mellan själ och kropp och vice versa, något som är viktigt inte minst vid behandling av så kallade livsstilssjukdomar.

"För att kunna hjälpa patienterna är det viktigt för mig att skapa ett öppet klimat för kommunikation, inget ämne ska vara tabu eller för svårt att ta upp för mina patienter", säger Kristina Werner.

Kristina Werner

Kristina Werner


Back to top